Merhaba bu yazımda, Angular şablonlarında metot kullanımın performansa etkisi hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Bu yazıyı Ng Turkey ekibinden Mehmet Erim’in yapmış olduğu Angular Zor Değil: Syntax canlı yayınını izledikten sonra yazmaya karar verdim. Sunum sırasında Mehmet Erim’in “Interpolation işlemlerinde metot çağrısının tercih edilmemesi” yönünde bir önerisi olmuştu. Sunum sonunda sorulan aynı soruya gerekli açıklamayı da yapmıştı. Bir örnekle Mehmet’in cevabını göstermek istedim.

Sorunun cevabını en başta vereyim . Angular şablonlarında metot çağrıları yapmak, büyük projelerde performans sorununa yol açabilir.

Şablonlar; Angular’ın en güçlü özelliklerinden biridir. Sunmuş olduğu built-in fonksiyonlar sayesinde DOM’daki işlemleri kolayca yapabilmeye olanak sağlıyor. …


Uzun bir aradan sonra uzun bir yazı ile merhaba. Bu yazıdan sonra tahmini 1–2 aylık bir ara daha vereceğim. Bu aradan sonra ayda en az bir yazı paylaşamayı düşünüyorum.

Bu yazımda Spring Boot ile Graphql kullanarak Api’lar üzerinde ihtiyacımız olan verilerin nasıl getirilebileceğini anlatmaya çalışacağım. Kaynak kodlar makalenin sonunda mevcut

Öncelikle GraphQL nedir ve neden kullanmalıyız konusuna değinmek istiyorum. Eğer Graphql’i biliyorsanız direkt örnek kod bölümüne geçebilirsiniz. Bu bölüm biraz uzun olacak.

İçerik:

GraphQL?

GraphQL, Facebook tarafından geliştirilmiş…


Yazıma ekşi sözlükte bir arkadaşın yazdığı bir şiirle başlamak istiyorum.

Ayni input, ayni runtime
Bir tat alamiyorum
Allah’im bu nasil complexity
Hesaplayamıyorum.

Son dönemlerde ismini sıkça duymaya başladığımız kavramlardan iki tanesi olan Zaman Karmaşıklığından (Time complexity) ve Büyük-O nostasyonu (Big-O notation) bahsetmek istiyorum. Aslında bu kavramlar yeni kavramlar değil. 1894 yılında ilk olarak Paul Gustav tarafından ortaya atılmış ve Bilgisayar mühendisliğinde Algoritma Analizi derslerinde anlatılmaktadır.

Peki son dönemlerde neden önem kazandı bu kavramlar? Bulut teknolojilerinde (Amazon, Azure) kullanılan her ram, cpu vb. başına ödeme yapılması, cep telefonları, giyilebilir teknolojiler, küçük donanımlı teknolojilerin(raspberry pi, arduino vb) kaynaklarının küçük olması ve bu…


Merhaba, Eski köye yeni âdet yazı serisine kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Fırsat buldukça bu seriye yeni yazılar ekleyemeye devam edeceğim. Bir önceki bölümde olanları merak edenler için bir önceki yazının linkini ekleyelim.

Dizi İşlemleri

  1. İki dizinin eşit olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir

2. String olarak verilen sayı dizisini, gerçek sayı dizisine çevirmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

3. İç içe dizilerden oluşan bir diziyi, tek bir diziye(Array Flatting) çevirmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Aşağıdaki kod flat metodu yüzünden Runkit’te hata verecektir. Tarayıcı üzerinden denebilirsiniz

4. Verilen iki dizi’de kesişim işlemi aşağıdaki şekilde yapılabilir.

5. İki…


Uzun bir aradan sonra yeni makale ile merhaba. Bu yazı Java hakkında yazdığım ilk makale olacak. Bu yazıdan sonraki hedefim JavaScript hakkında daha sık makale yazmak olacak. Hadi başlayalım…

İçerik:

Fonksiyonel Programlama(FP) Nedir?

Tanım 1: Fonksiyonel programlama, yalnızca fonksiyonların kullanılmasıyla yazılmış programlardır.

Tanım 2: Bir uygulamanın durumunu (state) ve verilerini doğrudan değiştirmeden, matematiksel fonksiyonlar yardımıyla sonuç üretilmesini sağlayan bir programlama yaklaşımıdır.

FP’de değişkene değer atama işlemi genellikle yapılmaz. Yapılacaksa değişkenin değeri kopyalanır ve yeni bir değişken yaratılır. …


Merhaba bu yazımda; Javascript’te anlaşılması en karışık konulardan biri olan this anahtar sözcüğünden bahsedeceğim. Konuya geçmeden başlığa adını veren Grup Vitamin’in İsmail şarkısını dinlemek isterseniz sizi şuraya alalım.

Yazıya direkt olarak bir örnekle başlamak istiyorum. Aşağıdaki örnekte kisi nesnesinin içerisinde bulunan yasHesapla fonksiyonunu kullanarak, yaş bilgisini ekrana yazdırıyoruz. Çıktıya baktığımızda istediğimiz sonuç ekranda yazılmıyor. Garip değil mi? Yazının amacı işte bu garip(!) olan durumun altında yatan gizemi ortaya çıkarmak. Umarım başarabilirim. Hadi başlayalım.

Javascript, this anahtar sözcüğünü C++ dan ödünç almıştır. Her iki dilde de this anahtar sözcüğü; kendi özel sınıfından türetilmiş nesneye işaret eder. Buraya kadar her şey…


Merhaba bu yazımda Javascript içerisinde bulunan; önemli konseptlerden biri olan Yüksek Mertebe(Higher Order) Fonksiyonlardan bahsedeceğim.

Yüksek Mertebe Fonksiyonlar

Yüksek Mertebe Fonksiyonlar: Parametre olarak başka bir fonksiyonu alan ve/veya sonuç olarak başka bir fonksiyonu dönen fonksiyonlardır.

Yüksek Mertebe Fonksiyonlar çoğunlukla; yaygın olarak yer alan problemlerin soyutlanmasında kullanılır. Türkçesi Yüksek Mertebe Fonksiyonlar, soyutlamaların yapılmasına olanak sağlayarak,biz geliştiriciler için fonksiyon API’leri oluşturulmasında yardımcı olurlar. Array.prototype.forEach() API’si Yüksek Mertebe Fonksiyonudur. Yazılımcı dizinin her bir elamanın dizi içerisinde nasıl döngü yapıldığını bilmeden, bu döngü esnasında dizinin elemanları ne yapılması gerektiğini söyleyebilir. forEach Yüksek mertebe fonksiyonu ile dizin elemanları üzerinde gezme durumu soyutlanmıştır. Sadece çalışma mantığını bilmek yeterlidir. …


Merhaba bu yazıda pipe fonksiyonu, operatörlerin daha iyi anlaşılmasında faydalı olacağını düşündüğüm Misket Diyagramları (Marbel Diagrams) ve operatörler hakkında temel bilgilerden bahsedeceğim. Bu yazıdan sonra operatörler hakkında detaylı bir yazı dizisi hazırlayıp yayınlayacağım.

PIPE: Tut şunun ucunu döşeyelim abi.

İçinden su yerine verilerin dönüştürülerek (operatör kullanılarak örneğin, filter, map, vb ) aktığı bir boru gibi düşünebiliriz. Pipe işlemi tamamlandıktan sonra observable’a subscribe(abone) olarak akış başlatılır.

Pipe fonksiyonu, observable veri kaynağındaki, operatörler ile montaj hattıdır. Tıpkı bir arabanın bitmiş halinin fabrikadan çıkmadan önce uğradığı bir dizi üretim bandı gibi düşünebilirsiniz.

Pipe’in bize sunduğu avantajlardan bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz.

  • RxJS kütüphanelerinin tree-shakeable(ihtiaç duyulmadıkça import edilmeyen ve bundle…


Merhaba bu yazımda RxJS’in bir diğer bileşenlerinden biri olan Scheduler’den bahsedeceğim. Bu yazı ile, bir sonraki yazımız olan RxJS operatörlerine geçmeden önce RxJS’e çekirdeğinde bulunan tüm konseptlerden bahsetmiş olacağım.

Scheduler Nedir?

Bir aboneliğin(subscription) ne zaman başlayacağını ve bildirimlerin ne zaman yapılacağını kontrol eden yapıdır. Başlamadan önce faydalarından bahsedeyim:

  1. Umulmadık buglardan kurtarır
  2. Yazdığınız kodun yanlış sırada çalışmasını engeller

Makalenin sonunda gerçek hayattan bir örnek vermeye çalışacağım.

Scheduler, üç bileşenden oluşur.


Bu yazıda RxJS’in özel bir Observable türü olan Subject’e yakından bakacağız. Subject, nedir? ne işe yarar? hırlı mıdır? hırsız mıdır? Hepsini bu yazının sonunda öğrenmiş olacağız.

Tahir KARDAK

#Javascript hakkında yazılar yazıyorum. https://dar.vin/tahirkardak

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store